even laden...

PRIVACY

Stacks Image 18470

Bel: 0515-543868

Stacks Image 18477

Whatsapp: 06-11744316

Privacy verklaring

Inleiding
Kearneys Color & Hair Design en Beauty Lounge neemt je privacy zeer serieus en zal jouw informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@kearneys.nl

Wie is Kearneys Color & Hair Design en Beauty Lounge?
Kearneys Color & Hair Design is kantoorhoudend aan de Galigastraat 7 & 9 in Sneek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 53489489
Kearneys Color & Hair Design is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Kearneys Color & Hair Design de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Kearneys Color & Hair Design en Beauty Lounge jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Kearneys Color & Hair Design persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Kearneys Color & Hair Design voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Kearneys Color & Hair Design worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Gegevens: Naam, NAW-gegevens
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Gegevens: Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Gegevens: Foto's van je kapsel (persoon onherkenbaar) op social media en website.
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Kearneys Color & Hair Design heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Kearneys Color & Hair Design over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Kearneys Color & Hair Design. Je kunt verzoeken dat Kearneys Color & Hair Design je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Kearneys Color & Hair Design de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kearneys Color & Hair Design of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht je persoonsgegevens van Kearneys Color & Hair Design te verkrijgen. Kearneys Color & Hair Design zal deze verstrekken.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kearneys Color & Hair Design je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Kearneys Color & Hair Design
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@kearneys.nl Kearneys Color & Hair Design zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Kearneys Color & Hair Design een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kearneys Color & Hair Design je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Kearneys Color & Hair Design verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Kearneys Color & Hair Design je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@kearneys.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Kearneys Color & Hair Design jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@kearneys.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

ontwerp: AF Design